Athazagoraphobia
ŞU AN GERÇEKLEŞİYOR
04—10.05.2015
Athazagoraphobia, “unutulma korkusu”  varolma kayg?s? içinde ya?ayan insan?n, kaç?n?lmaz sonu... Ezgi Umut, tam da var olmaya çal???rken, kendi benli?ini buldu?u 2 y?ll?k suluboya maceras? sonras?,unutulmay? ve yok olmay? anlatt??? resimlerinden olu?an ilk ki?isel sergisini “Athazagoraphobia” ad?yla It's Open'da yap?yor.