Kitapla Kör Randevu
ŞU AN GERÇEKLEŞİYOR
18—21.11.2014
Kitaplar? kapaklar?na göre mi yarg?l?yoruz? ?imdi bunu yapmak zorunda de?iliz. Kitaplar hakk?nda tek bildi?imiz üzerlerine yazd???m?z birkaç kelime.Siz de getirece?iniz kitab?n üzerine onu en iyi ifade edecek birkaç kelime ya da cümle yaz?n, It's Open'da kitaplar?m?z? b?rak?p istedi?imiz kitaplar? alal?m.