Koçluk Atölyesi
ŞU AN GERÇEKLEŞİYOR
02.10.2014 16:30
Güçlü Yönlerimizle Hedefe Yönelmek

?? hayat?na at?lmaya ramak kala, hedeflerinizi belirlediniz mi?

Peki bu hedeflere eri?ebilmek için hangi yönlerinizi kullanmal?s?n?z, biliyor musunuz?

Herkesin becerileri ve güçlü yönleri farkl?!

Güçlü yönlerinizi geli?tirmeden önce onlar?n neler oldu?unu belirlemeye ne dersiniz?

Bu atölyede, koçluk teknikleri ile güçlü yönlerinizi ke?federek onlar? nas?l geli?tirebilece?inizi, i? ve özel hayat?n?zda hedeflerinize keyifle gitmek icin nas?l daha i?levsel kullanabilece?inizi ara?t?raca??z.

Bu Atölye iyi yapt?klar?n? daha iyi yaparak ba?ar?ya daha h?zl? ko?mak isteyen herkes için!