"İletişim Alanları" Atölyesi
ŞU AN GERÇEKLEŞİYOR
14—15.11.2013
A4'ün her sayısı belirli bir bölgeye ve konuya bağlı olarak üretiliyor ve bu çalışma tarzı workshop'ta da uygulanacak.  Basılı yayınların kamusal alan olarak düşünüldüğünde ortaya çıkan olasılıkları araştırılacak. Bu workshop, birçok basılı projenin online olarak da var olduğunu göz önüne alarak basılı medyanın güçlü ve zayıf yönlerini, dağıtım ve belgeleme üzerinden değerlendirecek. Dijital medya ve online sosyal ağların gelip geçici, basılı medyanın ise somut ve kalıcı olmasına rağmen her ikisinin de belirli yerellikler tarafından şekillendirilebileceği; küresel şehirlere özgü kamusal alanlarla özdeşleşmelerine rağmen sosyal medyadan çokça faydalanan Dublin'deki O'Connell Sokağı'nın ya da İstanbul'daki Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nın işgali gibi küresel boyuttaki Occupy hareketi eylemlerinde gözlemlenebilir. Workshop uygulama ağırlıklı olacak ama sanatçıların, mimarların ve aktivistlerin, yayıncılığı kamuyla etkileşime geçmek için bir strateji olarak kullandığı geçmiş örnekler de incelenecek.

Katılımcılar, atölye apsamında gerçekleşecek iki oturumda, kendi basılı yayınlarını oluşturma imkanına sahip olacak. Atölyeler, oturumlar dışında da fikir geliştirip çalışmaya ve hem bireysel hem de grup çalışmalarına elverişli olacak.

*Workshop İngilizce olarak yürütülecektir.
*Workshop'lar ücretsiz olarak gerçekleşecektir.
*Kontenjan sınırlıdır. Katılım için: info@its-open.org

14.11.2013
11:00 – 13:00 1.Oturum 
-Logan Sisley ve Stephen Mulhall'ın konu ve yöntem sunumu ve tanıtımı
-Genel grup tartışması
-Bildiri önerisi yapan katılımcıların sunumları; genel yorumlar

Not: Bütün katılımcıların yer / mekan ile ilişkili, ilgilerini çeken basılı medya örnekleri getirmeleri gerekmektedir. Ayrıca yine bütün katılımcılardan (bir grup ya da kişisel proje olarak) workshop sırasında tamamlanacak bir iş için taslak öneri beklenmektedir.

13:00 - 14:00 Öğlen Arası
14:00 - 17:00 Grup Çalışması15.11.2013
10:00 - 13:00 2.Oturum
-Devam eden işlerin katılımcılar tarafından sunumu; genel yorumlar
-Projelerin tamamlanması ve sunumu

13:00 - 14:00 Öğlen Arası
14:00 - 15:00 Kentsel Mekan: Logan Sisley'den bir konuşma ve tartışma

Göz önünde bulundurulması gereken koşullar:
-Her dergi en çok A4 boyutunda olabilir
-Araştırılacak yerin / mekanın değerlendirilmesi
-Yayını okuyacak olanların göz önünde bulundurulması
-Derginin potansiyel dağıtımı için fikirler


A4 PAMPHLET DUBLINwww.a4pamphlet.blogspot.ie