Akıllı Şehir Akıllı İletişim
ŞU AN GERÇEKLEŞİYOR
13—25.05.2013
Günlük yaşantımızda deneyimlediğimiz dünya, teknolojideki yeniliklerle olduğu kadar, bu yenilikler içinde yerini almış ve bunları kullanıp daha ilerilerini talep eden bizler sayesinde sürekli değişim içindedir. Biz bu değişimleri geçici ve önemsiz olarak görüp, süreç içindeki yolculuğumuzun tadını çıkarmak eğilimindeyiz. Oysa biliyoruz ki, bize yeni ufuklar açacak olan değişimleri yine biz kontrol ediyoruz.

Bu atölye çalışması serisinde, içinde olduğumuz bu yolculuğun yönünü detaylandırıp, ilerisi hakkında daha iyi bir fikir edinmeye çalışacağız.

"Akıllı Şehir" kavramının üstünde çalışarak İstanbul için yeni imkanlar keşfedeceğiz. Buradaki "akıllı" kavramı, sürdürülebilir ekonomik büyüme, hayat kalitesinin artması, çevrenin yeşertilmesi, şeffaf bir yönetime katılım ve şehrin idaresindeki bilgi akışının ihtiyaç duyanlar tarafından erişilebilir hale getirilmesi anlamına geliyor.

Bu serinin birinci atölyesinde dört değişik tasarım konusu tanımlanmıştı: Kent Pazarları, Geleneksel Alışveriş Mekanlarında Perakendeci/Perakendeci ve Perakendeci/Müşteri İlişkileri, Yerli ve Yabancıların Kenti Deneyimlemesi, Yer Sahiplerinin ve Yer Arayanların Karşılıklı İhtiyaçları. Bu konular üzerine, belirli zaman ve mekanlar seçerek talepleri karşılayabilecek tasarım kavramları geliştirmiştik. Bunları yaparken, geniş bir çerçeveyi de göz önünde tutarak çalışmalarımızı İstanbul üstünde yoğunlaştırmıştık.

Ayrıca, bu konular dahilinde hareket eden ve etkileşen çeşitli aktör/kullanıcıların pek çoğuna ait ihtiyaç senaryolarını üretmiş, ve bu insanların yararına olan somut ve soyut müdahaleleri sağlayan aktiviteleri tanımlayarak tasarım hedeflerimizi belirlemiştik.

Saha çalışması ve röportajlar yardımıyla çalışmalarımızı daha ileriye götürüp tahminlerimizi ve tasarım kavramlarımızı netleştirmiştik.

Yerel kaynakların kullanımı, kullanıcı ihtiyaçlarının dinlenmesi, insanların kendilerini organize etmesi, işbirliği için imkanlar ve profesyonel bir amatörlükle çalışmak üstüne araştırmak, anlamlandırmak ve fikir geliştirmek üzere yola çıkmaya hazırız.

Hala yapılacak çok fazla iş olduğunun bilincindeyiz. Esas amacımız, "Akıllı İstanbul"a yönelik yolculuğumuzdaki varsayımları örneklemek ve bunlarla ilgili yeni iletişim araç ve hizmetlerini sunan tasarımlardan bazılarını test etmektir.

Proje Yürütücüleri
Cihangir İstek, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Andreas Schneider, IIDJ, Tokyo, Japonya

Destekleyenler
İstanbul Bilgi Üniversitesi
İletişim Fakültesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İletişim Tasarımı Bölümü
IIDJ, Institute for Information Design Japan
It's Istanbul

Düzenleyen
Istanbul Bilgi University, Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı