It's Open, bir etkinlik ve sergileme alanıdır. Geri dönüştürülmüş, yeniden kullanıma kazandırılmış üç konteynerde faaliyet gösterir; bu haliyle şehrin hızlı ve değişken karakterinin bir parçasıdır.
It's Open, güncel sanat, kentleşme ve mimariye odaklanarak şehirdeki dönüşümü kayıt altına almaya çalışan bir platformdur; bu konular hakkında düşünen ve üreten insanları bir araya getirerek yeni fikir ve perspektiflerin peşine düşer. It's Open, sergiler, atölyeler, film gösterimleri, multi-media performansları, panel ve söyleşiler, konserler aracılığıyla şehrin güncel ve kültürel nabzını tutar.
İstanbul Teknik Üniversitesi Taşkışla kampüsünde yer alan It's Open, bu okulun öğrencilerinin kentteki güncel sorun ve gelişmeler hakkında yapıcı ve yaratıcı bir özne olması için gayret eder. Yaşanan hayatı anlamlandırmaya ve dönüştürmeye çalışan bir kamusal tartışma ve paylaşma alanı olarak It's Open, okul dışından kurumlar ve bireylerle ortak çalışmalara ve buluşmalara da açıktır.